Bergvärme

Kontakta Umeå Borr AB då du behöver hjälp med

BergvärmeBorra bergvärme

I nära samarbete med värmepumpsleverantörer erbjuder vi hushåll i Umeå att borra för bergvärme.

Vid brunnsborrning för bergvärme krävs en certifierad brunnsborrare. Att borra för bergvärme är en känslig process, som kräver specifik kompetens. Om man gör fel, riskerar man att skada grundvattnet, som ofta används som dricksvatten. Borrningen utförs som för en vattenbrunn i berg, fast oftast djupare. Efter avslutad borrning nedsänks en vätskefylld kollektorslang som ansluts till en värmepump i fastigheten.

Innan själva bergvärmepumpen installeras i hemmet och kopplas till husets vattenburna uppvärmningssystem, måste det borras hål i marken, där värmen ska hämtas upp.

Våra kunder finns i bl.a. Umeå, Vännäs, Bjurholm, Vindeln och Robertsfors.

Att tänka på:

  • För att få borra hål i marken för bergvärme, krävs tillstånd från kommunen. Det är viktigt att det inte finns annat i marken som kan ta ska, eller att energibrunnar placeras för nära varandra.
  • Det är viktigt att borrhålet är tillräckligt djupt för en effektiv bergvärme. Att borra för djupt är visserligen onödigt, men att borra för grunt innebär problem. Vanligtvis är borrhålet mellan 70 och 200 meter.
  • Vanligtvis hinner man med brunnsborrningen för bergvärme på en dag, men ibland kan det ta längre tid. Ofta beror detta på hur många hål som ska borras och hur djupt eller om det uppstår några komplikationer.