FRÅGOR & SVAR:

Hur långt är det till berg?

Svar: Jorddjupet före fast berg kan variera kraftigt. Allt ifrån ”berg i dagen” till djup på ner över 50 m. Av alla djupborrade brunnar (år 2005 -245 000 brunnar) är medelvärdet på jorddjupet i riket ca. 6 m. I Västerbotten var snittet ca. 11 m (källa SGU). Man kan höra sig för hos grannar som borrat, även om det ibland kan förekomma stora skillnader på en kortare sträcka. Vi har god lokal kännedom på många orter, men det går även att söka i Brunnsarkivet. www.sgu.se

Hur djupt behöver jag borra?

Svar: Är det efter vatten man borrar beror det helt på bergets vattenförande sprickzoner. Är det efter energi man borrar beror djupet på ditt energibehov. Det beräknas av värmepumpsleverantören.

Hur beräknas mitt energibehov?

Svar: Det finns speciella program som värmepumpsleverantören handhar. Behovet är beroende på faktorer som exempelvis årsförbrukning av energi och det geografiska läget.

Var på gården lämpar sig ett vatten- eller energihål?

Svar: Det bestäms i samråd med kunden, men ej nära föroreningskällor som avlopp. Ej heller i närheten av ledningar i marken. Närheten till värmepumpens placering kan också vara avgörande.

Hur lång tid tar det att borra?

Svar: Ett vattenhål tar vanligtvis en dag och ett energihål två dagar, vid goda förhållanden.

Behövs några förberedelser från mig som kund?

Svar: Ja, alla planerade energihål ska anmälas och därmed ansökas om hos din hemmahörande kommun. Detta ska vara beviljat före borrstart. Eventuella markledningar skall utmärkas.

Vad kostar det?

Svar: Det varierar och är svårt att i förväg exakt uppge. Det är beroende av faktorer som djupet till berg och det totala djupet som krävs för den aktuella brunnen. På sträckan ner till fast berg krävs speciell stålrörsdrivning.

Välkommen att kontakta oss för offert.