Om oss

HÅLLBART

Umeå Borr’s verksamhetsidé är att utföra vatten- och energiborrningar med förare som har branschmässig kompetens och kvalitet i utförandet.

Vi vidareutbildar oss för ”certifiering av brunnsborrare” som är ett troligt
kommande krav från bl.a Kommuner. Certifikatet, utfärdat av Sitac, är ett
behörighetsbevis som visar på kompetens och kvalitetsansvar.

Med våra nya miljögodkända maskiner görs minimal åverkan på miljö och
natur. Vår policy är att under trygga förhållanden och med hög kvalitet
anlägga borrade brunnar för nöjda kunder. I drygt 20 år har vi samlat på
oss erfarenheter och kunskaper.

Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna samt delägare i SAF och
V-schakt AB (certifierade enl. ISO 9001, 14001).

Länk till Brunnsarkivet: www.sgu.se Där finns borrbevis med uppgifter om utförda borrningar i Sverige.

Certifiering av brunnsborrare genomfördes under våren 2006, och är ett behörighetsbevis inom brunnsborrarbranschen som visar på Kompetens och Kvalitetsansvar.

Ett statligt stöd för villaägare trädde i kraft vid årsskiftet 2006. De som konverterar från direktverkande elvärme resp. oljeuppvärmning till bl.a bergvärmepump kan söka ett sk. Konverteringsbidrag.

För mer info: www.boverket.se

Välkommen att kontakta oss för mer information.