Vattenborrning

Kontakta Umeå Borr AB då du behöver hjälp med

BrunnsborrningVattenborrningVattenbrunn

En egen bergborrad vattenbrunn är en säker och pålitlig vattenkälla. Vattnet i berg har filtrerats i många år genom berget innan det samlas upp i sprickor. Vid vattenborrning genom en av dessa sprickor tränger vattnet in i vattenbrunnen och fyller upp brunnen till grundvattenytan. Man pumpar upp vattnet med en dränkbar pump som man kopplar till sin fastighet.

Den bergborrade brunnen som är rätt utformad påverkas i regel inte av ytliga föroreningar som av t.ex. översvämningar eller läckage i avloppsnätet eller oljetankar. Dock kan det finnas naturliga föroreningar: kalk, mangan, järn eller svavelväte. Det kan vara nödvändigt att installera ett vattenfilter även på en bergborrad brunn. När man har ändrat sin vattenförsörjning är det viktigt att ta nya vattenprover.

Vi är noga med att anlägga vattenbrunnar så att de inte är placerade på så vis att de inte kan nås av föroreningar från t.ex avlopp.

Grävda brunnar utsätts ofta av problemen mikroorganismer, surt vatten eller olika typer av kväveföroreningar. Med en borrad vattenbrunn får man som regel en bättre och jämnare vattenkvalitet.

Brunnen borras med foderrör genom jord så långt ner i fast berg att inget ytvatten ska kunna tränga in. Metoden kallas för excenterborrning. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd mot ytvattnet. Därefter borras brunnen ner i berget till vattenförande djup. När brunnsborrningen är klar dimensioneras pumputrustningen. Brunnens djup och tillrinning påverkar valet av utrustning. Här är det viktigt att välja typgodkänt material och vi hjälper er med detta.

Våra kunder finns i bl.a. Umeå, Vännäs, Bjurholm, Vindeln och Robertsfors.